Prof.dr. Horia F. Pop - CEEX PC-D11-PT00-147/2005

Detalii

Noi tehnici în rezonanţa magnetică nucleară pe solide. Dezvoltări metodologice şi aplicaţii

Details

New techniques in nuclear magnetic resonance on solids. Methodological developments and applications

Rezumat

Obiective specifice

Obiective măsurabile

Abstract

Specific objectives

Measurable objectives

Instituții partenere - Partner institutions

Echipa de lucru - Working team

© Prof.dr. Horia F. Pop